जत्रा


गावची जत्रा : परंपरा आणि आनंदपर्व

सुगीचे दिवस आलेत आणि गावागावांना लागले आहेत जत्रेचे वेध. वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळ्या जत्रा (jatra) असतात. पीरबाबांचा उरूस, म्हातोबा देवाचा उरूस, गावच्या कुलदेवतेची जत्रा ...