अार्टीकल्स


माझी भटकंती : आपला अनुभव

भटकणं हा आमच्यासारखाच अनेकांचा आवडता छंद असेल याची आम्हाला खात्री आहे. आपण अनेक ठिकाणी फिरतो. काही जणांना समुद्रकिनारे आवडतात तर काही जणांना गड-किल्ले खुणावतात. काही जणांना खोल जंगलात फिरायला अावडतं तर काही जणांना प्राचीन लेणी अभ्यासायला आवडतात. काही जण नवीन नवी जागा शोघत असतात.

संस्कृती : आपल्या महाराष्ट्राची

महाराष्ट्राची स्वतःची एक वेगळी संस्कृती (culture) आहे. इथल्या खाण्याची एक संस्कृती, इथल्या राहण्याची एक संस्कृती, इथल्या बोलण्याची एक संस्कृती आणि इथल्या सणसणावारांची एक वेगळी संस्कृती आहे. असं म्हणतात की आपल्या कडे दर 10 मैलाला आपली भाषा आणि आपलं जेवण बदलत जातं.

कोकणात फिरायचा सीझन झाला सुरू

पावसाळा संपलाय, समुद्राचं उधाण शांत झालंय, दसरा आणि दिवाळी साजरी झालीय. आणि याच बरोबर आपल्याला हिवाळ्याची चाहूल ही लागलीय.

गावची जत्रा : परंपरा आणि आनंदपर्व

सुगीचे दिवस आलेत आणि गावागावांना लागले आहेत जत्रेचे वेध. वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळ्या जत्रा (jatra) असतात. पीरबाबांचा उरूस, म्हातोबा देवाचा उरूस, गावच्या कुलदेवतेची जत्रा ...